11 decembrie

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA ANUNŢĂ – în data de  11.12.2018 CONSULTARE ASUPRA ELABORĂRII  PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL

  APROBAT

    PRIMAR,

      NESELEAN IOAN

 

 

                             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

                                      ANUNŢĂîn data de  11.12.2018

 

CONSULTARE ASUPRA ELABORĂRII 

PROPUNERILOR PRELIMINARE

PLAN URBANISTIC ZONAL

 

DENUMIRE PROIECT: MODIFICAREA UNOR REGLEMENTĂRI URBANISTICE SPECIFICE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII HALĂ PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE PREPARATE CARNE, BIROURI ADMINISTRATIVE, PLATFORME BETONATE, PARCAJE, DRUMURI DE ACCES, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRE INCINTĂ, PE UN TEREN AFLAT ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI GHERLA, STR. LIVIU REBREANU, F.N.

AMPLASARE: Municipiul Gherla, Str. Liviu Rebreanu, f.n.

INIŢIATOR: SC MARIFLOR PRODCOM SRL, cu sediul în Gherla, Str. Liviu Rebreanu, nr. 56

ELABORATOR : SC PROMOTER NOVA ENVIRONMENT DESIGN SRL, Cluj-Napoca, Str. Arieșului, nr. 33/13

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII Asupra documentelor disponibile la sediul Primăriei Mun. Gherla,

Str. Bobîlna, nr. 2, cam. 24, în perioada   12.12.2018 – 05.01.2019

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE

 

- La studierea documentaţiei PUZ ce se află depusă la sediul primăriei în perioada 12.12.2018 – 05.01.2019 şi să comunice în scris observaţiile asupra documentaţiei studiate.

- La şedinţa publică de informare ce va avea loc în data de 08.01.2019, orele 11.00, la sediul primăriei.

 

          Observaţiile, în scris, sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare a Planului Urbanistic Zonal solicitat.

          Răspunsul la observaţiile transmise va fi comunicat în scris în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului, adică în perioada 08.01.2019 -  23.01.2019.

 

Primăria Gherla, str. Bobîlna, nr 2, tel: 0264-241926, e-mail: primarie_gherla@yahoo.com

Înapoi la știri și anunțuri