Proiectul de hotarare privind transformarea a 3 posturi de natura contractuala in functii publice de executie in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla

Proiect privind transformarea a 3 posturi de natura contractuala in functii publice de executie in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla

Proiect privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Gherla, pentru anul 2019

Proiect privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții ,, Modernizare drum comunal DC 39 Gherla – Săcălaia ”

Proiect privind aprobarea cuantumului unor burse pe anul 2019

Proiect privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru reamenajare, modernizare, extindere magazin Kaufland și Lidl

Proiect privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construirea unei subunități SMURD-CLUJ, Punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare, formare educațională, loisir și recreere în Municipiului

Proiect privind abrobarea contului de executiela 31.03.2019 a bugetului local

Proiect privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 01.05.2019

Proiect privind aprobarea tarifelor pentru serviciile  prestate de catre SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 01.05.2019

Proiect privind transmiterea fără plată a unui autoturism din patrimoniul Municipiului Gherla în patrimoniul Spitalului Municipal Gherla

Proiect privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea Proiectului "Sistem de management Integrat al  Deșeurilor în județul Cluj" –  Depozitul  de deșeuri urbane închis Gherla

Proiect privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Proiect privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2019

Proiect  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, Modernizare și dotare Ambulatoriu Gherla ”