HOTĂRÂREA NR. 29/26.03.2020 privind suplimentarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Gherla şi al serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla
AnexaÎnapoi