12 aprilie

Rezultatele probei scrise şi a celei de interviu a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcții publice de conducere, vacante, de sef birou, gradul II, al Biroului juridic, relații cu publicul și consiliul local, invatamant, cultura, re

R O M Â N I A                                                                       Data afisarii: 12.04.2021

      JUDEŢUL CLUJ                                                                   Ora afisarii: 13:00

      MUNICIPIUL GHERLA

      Nr. 5612/12.04.2021

 

A N U N Ţ  REZULTAT FINAL

 

                                                                  

În urma desfăşurării probei scrise şi a celei de interviu a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcții publice de conducere, vacante, de sef birou, gradul II, al Biroului juridic, relații cu publicul și consiliul local, invatamant, cultura, registratură, muncă în folosul comunității al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla – organizat în data de 06.04.2021 – proba scrisa, respectiv 12.04.2021 proba de interviu, s-au obținut următoarele rezultate:

Nr.

Crt.

NUMAR DOSAR INSCRIERE LA CONCURS

Punctaj la

Scris

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultat concurs

 

1.

DOSAR NR. 4094/18.03.2021

82,60

92,80

175.40

ADMIS

 

 

            Secretar comisie :   _______________________

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi la agenda culturală