7 decembrie

Rezultatul selectiei dosarului depus pentru examenul privind privind promovarea in functia publica de conducere de Sef Serviciu din cadrul Serviciului Administratie Publica Locala

 

R O M Â N I A                                                                              Afisat azi : 07.12.2018

      JUDEŢUL CLUJ                                                                          ora: 15.00

     PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

     Nr. 16706/07.12.2018

 

                                                             ANUNT

 

Privind rezultatul selectiei dosarului depus pentru examenul privind privind promovarea in functia publica de conducere de Sef Serviciu din cadrul Serviciului Administratie Publica Locala

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele

ADMIS/RESPINS

OBSERVATII

1.

KIS LUDOVIC-ATTILA

ADMIS

 ------------------

 

  • Proba scrisa va avea loc la sediul  Primariei Municipiului Gherla, in data de 12.12.2018, incepand cu orele 10.00.
  • Evantualele contestatii se pot depune  la Primaria Municipiului Gherla, in termen de 24 de ore de la afisarea prezentului.

 

 

                                                                                         SECRETAR COMISIE

      RUSU ERIKA DELIA

 

 

 

 

            

Înapoi la agenda culturală