19 noiembrie

Rezultatul obtinut la proba de selectie a dosarului pentru examenul organizat in data de 22.11.2018, pentru ocuparea unei functii publice de executie de consilier, grad profesional debutant in cadrul Biroului Administrarea domeniului public si privat

 

R O M Â N I A                                                                                                 Afisare

      JUDEŢUL CLUJ                                                                                   Data: 16.11.2018

     PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA                               Ora: 13.00

      NR  15626/16.11.2018

     

A  N  U  N  T

 

 Privind rezultatul obtinut la proba de selectie a dosarului pentru examenul organizat in data de 22.11.2018, pentru ocuparea unei functii publice de executie de consilier, grad profesional debutant in cadrul Biroului Administrarea domeniului public si privat al Aparatului de specialitate al   Primarului Municipiului Gherla  

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele

ADMIS/RESPINS

OBSERVATII*

 

CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT

1.

BEUDEAN SILVIU-MARIN

ADMIS

-----------------

 

  • Proba scrisa va avea loc in data de 22.11.2018, ora 10.00  la sediul  Primariei  Municipiului  Gherla ;
  • Evantualele contestatii se pot depune  la Primaria Municipiului Gherla, in termen de 24 de ore de la afisarea prezentului.

 

 

16.11.2018

 

                        Secretar,

           RUSU ERIKA DELIA

Înapoi la agenda culturală