17 octombrie

Concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului,

Primaria Municipiului Gherla organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, tehnic-investitii al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla.

Conditii de participare la concursul de recrutare:

Conditiile generale prevazute de art.54  din Legea nr.188/1999 cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Condiţii specifice de participare la concurs :

- Studii universitare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul inginerie electrica-inginerie energetica;

Probele stabilite pentru concurs;

            - selecţia dosarelor de înscriere,

            - probă scrisă,

            - interviu.

 

            Etapele desfasurarii concursului :

  1.  
  2. ״  Admis״ si ״ Respins ״ ;

c) Proba scrisa va avea loc la data de20.11.2018 , orele 10,00  la sediul primariei;

d) Interviul se va desfasura la data de 22.11.2018 , orele 12,00 la sediul primariei;

e) Afisarea rezultatelor se va face indata de 22.11.2018, orele 16,00.

 

 

Dosarele in vederea participarii la concurs trebuie sa cuprinda documentele prevazute la art. 49 din HG nr.611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

Bibliografia pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier clasa I grad profesional debutant:

  • Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Constitutia Romaniei
  • Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;

 

 

Relatii suplimentare despre  continutul dosarului si bibliografie se pot obtine de la sediul institutiei sau la telefon 0264241926 (int.106).Persoana de contact: Necula Ileana – Serviciul  Resurse Umane.”

 

 

Înapoi la agenda culturală