16 octombrie

Rezultatele finale ale probei scrise şi a celei de interviu a concursului organizat in data de 12-16.10.2018  pentru ocuparea a 2 posturi de ingrijitori bolnavi la domiciliu

R O M Â N I A                                                                           DATA afisarii 16.10.2018

      JUDEŢUL CLUJ                                                                       ORA afisarii  14.00

      PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

      Nr. 13973/16.10.2018

 

                                                 A N U N Ţ                                                                 

 

 

În urma desfăşurării probei scrise şi a celei de interviu a concursului organizat in data de 12-16.10.2018  pentru ocuparea a 2 posturi de ingrijitori bolnavi la domiciliu din cadrul Centrului de ingrijiri la domiciliu Gherla , rezultatele finale sunt:

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

Punctaj la

Scris

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultat concurs

1

FODOR SUSANA

75.50

80.00

77.75

ADMIS

2

MARIAN LUCIA

62.50

85.00

73.75

ADMIS

 

Eventualele contestatii se pot depune la sediul Primariei Municipiului Gherla, in termen de 24 de ore de la afisarea prezentului.

 

 

 

            Secretar :   - RUSU ERIKA DELIA               _______________________

Înapoi la agenda culturală