12 octombrie

Rezultatele probei scrise a concursului organizat in data de 12.10.2018, pentru ocuparea  a 2  posturi de  ingrijitori bolnavi la domiciliu in cadrul  Centrului  de ingrijiri la domiciliu  Gherla

R O M Â N I A                                                                                                     afizat azi:

JUDEŢUL CLUJ                                                                                            data: 12.10.2018

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA                                       ora :  14.00

NR. 13860/12.10.2018

        

A N U N T

 

 

Urmare a probei scrise a concursului organizat in data de 12.10.2018, pentru ocuparea  a 2  posturi de  ingrijitori bolnavi la domiciliu in cadrul  Centrului  de ingrijiri la domiciliu  Gherla  Comisia de concurs numita prin Dispozitia Primarului nr. 1022/2018, a stabilit urmatoarele rezultate:

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele

PUNCTAJ

OBSERVATII

1

FODOR SUSANA

75.50

ADMIS

2

MARIAN LUCIA

62.50

ADMIS

 

Nota.

Candidatii care au obtinut un punctaj de minim 50 puncte, sunt considerati admisi si pot participa la proba de interviu care va avea loc MARTI, 16.10.2018 ORA 11.00 la sediul Primariei Municipiului Gherla,

Eventualele contestatii se pot depune la sediul Primariei Municipiului Gherla, in termen de 24 de ore de la afisarea prezentului.

 

                          Secretar,

 

   RUSU ERIKA DELIA

 

Înapoi la agenda culturală