11 octombrie

Rezultatele la proba scrisa a concursului organizat in data de 11.10.2018, pentru ocuparea  a 2  posturi de  ingrijitor curatenie si portar-paznic

R O M Â N I A                                                                                                     afizat azi:

JUDEŢUL CLUJ                                                                                            data: 11.10.2018

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA                                       ora :  16.30

NR. 13833/11.10.2018

        

A N U N T

 

 

Urmare a probei scrise a concursului organizat in data de 11.10.2018, pentru ocuparea  a 2  posturi de  ingrijitor curatenie si portar-paznic in cadrul Serviciului Administrativ Gospodaresc, Comisia de concurs numita prin Dispozitia Primarului nr. 1005/03.10.2018, a stabilit urmatoarele rezultate:

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele

PUNCTAJ

OBSERVATII

PENTRU POSTUL DE INGRIJITOR CURATENIE

1

IOSIF LENUTA

55.00

ADMIS

2

HATFALUDI MARIA-LILIANA

25.00

RESPINS

PENTRU POSTUL DE PORTAR-PAZNIC

1

BOCA GRIGORE

52.66

ADMIS

 

Nota.

Candidatii care au obtinut punctaj minim 50 puncte, sunt considerati admisi si pot participa la proba practica care va avea loc LUNI 15.10.2018 ORA 11.00 la sediul Primariei Municipiului Gherla,

Eventualele contestatii se pot depune la sediul Primariei Municipiului Gherla, in termen de 24 de ore de la afisarea prezentului.

 

                          Secretar,

 

   RUSU ERIKA DELIA

 

                         

Înapoi la agenda culturală