7 mai

Rezultatele probei scrise şi a celei de interviu a examenului organizat in  data de 07.05.2018 pentru ocuparea unei functii publice de executie in cadrul Biroului Administrarea domeniului public si privat al Aparatului de specialitate al   Primarului Muni

R O M Â N I A                                                                              afisat azi: 07.05.2018

      JUDEŢUL CLUJ                                                                                  ora: 15.00

      PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

      Nr. 6530/07.05.2018

 

 

            A N U N Ţ

                                                                      

În urma desfăşurării probei scrise şi a celei de interviu a examenului organizat in  data de 07.05.2018 pentru ocuparea unei functii publice de executie in cadrul Biroului Administrarea domeniului public si privat al Aparatului de specialitate al   Primarului Municipiului Gherla   comisia de examen a stabilit urmatoarele rezultate:

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba   interviu

Punctaj       final

OBSERVATII

 

1.

 

BOCUT CIPRIAN ALIN

 

72.50

 

80.00

 

152.50

 

ADMIS

Nota: Eventualele contestatii se pot depune la sediu institutiei noastre in termen de 24 de ore de la afisarea prezentului.

 

            Secretar :   - RUSU  ERIKA DELIA                          _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi la agenda culturală