7 mai

Rezultatele probei scrise a examenului organizat in data de 07.05.2018,  pentru ocuparea unei functii publice de executie in cadrul Biroului Administrarea domeniului public si privat al Aparatului de specialitate al   Primarului Municipiului Gherla

R O M Â N I A                                                                                       afizat azi:  07.05.2018

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                                       

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA                                             ora : 13.00

NR.  6523/07.05.2018

        

A N U N T

 

         Privind rezultatele probei scrise a examenului organizat in data de 07.05.2018,  pentru ocuparea unei functii publice de executie in cadrul Biroului Administrarea domeniului public si privat al Aparatului de specialitate al   Primarului Municipiului Gherla, Comisia de concurs, numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Gherla, nr. 638/25.04.2018 a stabilit urmatoarele rezultate:

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele

PUNCTAJ

OBSERVATII

1

BOCUT CIPRIAN ALIN

72.50

ADMIS

Nota :

 

-       Evantualele contestatii se pot depune  la Primaria municipiului Gherla, in termen de 24 de ore de la afisare.

 

       Secretar,

 

RUSU ERIKA DELIA

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi la agenda culturală