27 aprilie

Rezultatul examenului de promovare in treapta profesionala, organizat in data de  27.04.2018  pentru un post de gestionar custode din cadrul Muzeului de Istorie

R O M Â N I A                                                                                     afisat azi: 27.04.2018

JUDEŢUL CLUJ                                                                                    

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA                                       ora :  14.00

 NR. 6202/27.04.2018      

 

 

A N U N T

 

 

Urmare a probei scrise pentru examenul de promovare in treapta profesionala, organizat in data de  27.04.2018  pentru un post de gestionar custode din cadrul Muzeului de Istorie din subordinea Primariei Municipiului Gherla comisia de concurs a stabilit urmatoarele rezultate:

 

 

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele

PUNCTAJ

OBSERVATII

 

1

MORAR VASILE SEBASTIAN

70.33

PROMOVAT

 

 

                          Secretar,

 

RUSU ERIKA DELIA

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi la agenda culturală