23 aprilie

Rezultatele probei scrise şi a celei de interviu a concursului organizat in data de 18-23.04.2018 pentru ocuparea a 2 functii publice de executie in cadrul  Compartimentului de ordine si liniste publica, paza bunurilor

 

R O M Â N I A                                                                              afisat azi: 23.04.2018

      JUDEŢUL CLUJ                                                                                  ora:14.00

      PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

      Nr. 586723.04.2018

 

 

 

            A N U N Ţ

                                              

 

În urma desfăşurării probei scrise şi a celei de interviu a concursului organizat in data de 18-23.04.2018 pentru ocuparea a 2 functii publice de executie in cadrul  Compartimentului de ordine si liniste publica, paza bunurilor a Serviciului  Public de Politie Locala a  Primariei Municipiului Gherla comisia de concurs a stabilit urmatoarele rezultate:

 

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba   interviu

Punctaj       final

OBSERVATII

Politist local clasa III-a, grad profesional superior

 

1.

 

VAIDA ALEXA RADU

 

50.00

 

85.00

 

135.00

ADMIS

Politist local clasa III-a, grad profesional debutant

 

 

   2.

VOINA LAURA AURELIA

73.33

95.00

168.33

ADMIS

 

 

 

Nota: Eventualele contestatii se pot depune la sediu institutiei noastre in termen de 24 de ore de la afisarea prezentului.

 

 

            Secretar :   - RUSU  ERIKA DELIA                         _______________________

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi la agenda culturală