20 aprilie

Rezultatele probei scrise şi a celei de interviu ale concursului organizat in  data de 17-20.04.2018 pentru ocuparea a unei functii publice de executie in cadrul Compartimentului circulatia pe drumurile publice a  Serviciului Public de Politie Locala a 

R O M Â N I A                                                                              afisat azi: 20.04.2018

      JUDEŢUL CLUJ                                                                                  ora: 14.00

      PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

      Nr.5809/20.04.2018

 

 

            A N U N Ţ

                                                           

           

În urma desfăşurării probei scrise şi a celei de interviu a concursului organizat in  data de 17-20.04.2018 pentru ocuparea a unei functii publice de executie in cadrul Compartimentului circulatia pe drumurile publice a  Serviciului Public de Politie Locala a  Primariei Municipiului Gherla comisia de concurs a stabilit urmatoarele rezultate:

 

 

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba   interviu

Punctaj       final

OBSERVATII

COMPARTIMETUL CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE

Politist local clasa III-a, grad profesional superior

 

 

 

1.

 

BANYAI RAMONA DIANA

 

59.00

 

76.67

 

135.67

 

ADMIS

 

 

Nota: Eventualele contestatii se pot depune la sediu institutiei noastre in termen de 24 de ore de la afisarea prezentului.

 

 

 

            Secretar :   - RUSU  ERIKA DELIA                          _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi la agenda culturală